با هر چه وصفت می کنم، کم می آورم

از سری پادکست‌های خانه امن
امیدوارم باعث تسلی و بنا باشه

با صدای گرم : برادر داریوش گلباغی
@khaneh.amn
#پادکست_فارسی #پادکست #خدا #امید #مسیح #زیبا #شعر #ترانه #فارسی #خانه_امن #داریوش_گلباغی
@kheyme_molaghat