لایو خانه ی امن khaneh.amn را با حضور برادر داریوش گلباغی و برادر جلیل سپهر از اینستاگرام دنبال بفرمایید.

dariushgolbaghi اینستاگرام برادر داریوش

khaneh.amn_kids اینستاگرام کودکان خانه ی امن

 

روز جمعه 2 اکتبر 

ساعت 7 به وقت اروپا 8 به وقت ترکیه و 8/30 به وقت ایران دنبال بفرمایید

آمین که موجب برکت شما عزیزان گردد

با ما در وب سایت مسیحانه همراه شوید.