به من حکم می دهند به نام زن بودنم و من مجبور به مهاجرتم با هزاران مشکل

بیشتر پرونده‌های پناهندگی زنان ایرانی به دلیل خشونت های جنسیتی و خطرات ناشی از آن است. فرار از قتل‌های ناموسی، روابط خارج از ازدواج، ازدواج اجباری و احکام قضایی غیر انسانی از جمله سنگسار از مهم‌ترین پرونده‌های پناهجویی زنان مجرد و بیوه است. اما خطرات مهاجرت به قصد پناهندگی، همیشه برای زنان دو چندان است. آزار جنسی، تجاوز، خشونت، اخاذی، تبعیض و باندهای قاچاق انسان از خطراتی هستند که زنان پناهجو را تهدید می‌کنند. فشارها و آسیب‌های مضاعف مهاجرت برای زنان باعث شده تعداد پناهجویان زن ایرانی در مقایسه با مردان کم‌تر باشد.