تنها نجات

سرود پرستشی “تنها نجات”
وکال: مینا و داریوش
شاعر : امین هرودیان

آهنگساز : داریوش گلباغی
طرح داستان و کارگردان هنری : یاشار تاجانی
کارگردان تصویری، تدوین، جلوه های ویژه : داریوش گلباغی
طراح صحنه و لباس : نغمه فیروز
بازیگر جوان : آریانا
طراح چهره و گریم : سامه